Landschapsbeheer

[Not a valid template]

Maakt historisch landschap weer zichtbaar

Landschapsbeheer, doelgericht landschapsbeheer, zorgt voor het in stand houden of het terugbrengen van karakteristieke en belangrijke cultuurhistorische landschapselementen. Landschapsbeheer is het aangepast beheer voor landgoederen, met als doel een maximale belevingswaarde te creëren. Voor zowel mens (recreatieve doeleinden), als dier (om het dierenwelzijn en de verspreiding te bevorderen). Landschapsbeheer is één van de specialismen waar Groenpartner Avereest zich al geruim 20 jaar op onderscheidt. Een gestructureerde werkwijze die zich verdiept in zowel de eigenaren, het doel als het verhaal achter het landschap, laat ieder stuk historisch land op een unieke manier herleven.

Werkwijze landschapsbeheer

Verscheidene landgoedeigenaren, overheden en andere terreinbeherende organisaties zoals paardenhouderijen in Nederland maakten kennis met Groenpartner Avereest voor hun landschapsbeheer. Dalfsen, Ommen, Zwolle, Zuidwolde, Eersel. De vertrouwde erfgoedhovenier is overal geweest en hanteert een vaste werkwijze:

1. Inventarisatie van de opdracht d.m.v. persoonlijk gesprek
2. Onderzoek: veldonderzoek en historisch desk-research
3. Uitwerking van ondervindingen en adviezen in een plan
4. Uitvoering van de nodige werkzaamheden, bijvoorbeeld:
• Hak/houtwal terugzetten
• Parkbossen aanleggen
• Aanleggen van vogelbosjes waardoor de vliegen en muggen op afstand van het huis kunnen blijven

Subsidieregelingen landschapsbeheer

Voor landschapsbeheer gelden er verschillende subsidieregelen. Groenpartner Avereest weet welke subsidies voor u van toepassingen zijn en ontzorgt u graag ook van het verkrijgen hiervan.