Natuurbeheer

Behoud en herstel de waarde van natuur

dop

Natuurbeheer in Nederland is onmisbaar voor het behoud en herstel van de specifieke waarde die een bepaald natuurgebied heeft. Groenpartner Avereest zet zich in om ieder (oud) natuurgebied, cultuurhistorisch gezien, weer zichtbaar en waardevol te maken. Als gecertificeerd erfgoedhovenier heeft Groenpartner Avereest verschillende landgoedeigenaren, overheden en andere terreinbeherende organisaties geholpen om het landschap om te toveren tot waardevolle natuur.

Traditionele functies van natuurgebieden herleven

Natuurgebieden kunnen verschillende functies hebben. Eén van de belangrijkste is wel het behoud van verschillende soorten planten en dieren. In veel natuurgebieden heeft er verdichting plaatsgevonden doordat grote intensieve bedrijven, soms ook met niet-agrarische functie zich daar vestigden. Of doordat de grond werd gebruikt voor landelijk wonen. Gericht natuurbeheer versterkt de biodiversiteit doordat er veel habitats (organismen) en soorten behouden blijven en zorgt ervoor dat landschappen niet langer meer ontdaan zijn van hun traditionele functies.

Werkwijze natuurbeheer

Groenpartner Avereest heeft ruime ervaring met natuurbeheer voor landgoedeigenaren, overheden en andere terreinbeherende organisaties in Dalfsen, Ommen, Zwolle, Zuidwolde, Eersel en Eindhoven. Leest u bijvoorbeeld eens over de Natuurontwikkeling Regge. De vertrouwde erfgoedhovenier hanteert een vaste werkwijze:
1. Inventarisatie van de opdracht door een persoonlijk gesprek
2. Onderzoek: veldonderzoek en historisch desk-research
3. Uitwerking van ondervindingen en adviezen in een plan
4. Uitvoering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld:
• Omvorming van bos naar open terrein of heide
• Heideplaggen afvoeren en verwerken
• Planten bomen of bosplantsoen
• Opschonen van vennen en graven van poelen