Cultuur-historisch onderzoek

Historische parken

Historische parken en ander groen erfgoed veranderen door de groei van de beplanting, gewijzigd gebruik, de vergankelijkheid van gebouwde en aangelegde structuren, en de tijdgebonden vormgeving van de heraanleg daarvan. Bij het herstel van groen erfgoed moet daarom rekening worden gehouden met een zeker mate van dynamiek.

Tuinhistorisch onderzoek brengt waardevolle tuinonderdelen in kaart. Het resultaat van dit historisch onderzoek kan de keuzes helpen bepalen die planvormers en eigenaren moeten maken. Het kan de aanleiding vormen om te kiezen voor het behoud van een groen object, maar het kan ook een inspiratiebron zijn voor de toekomstige ontwikkeling ervan.

Elementen als eeuwenoude watergangen, monumentale beplanting en recente veranderingen vormen samen de historische gelaagdheid van een groen object. Soms zijn de historische onderdelen nog zichtbaar, vaak ook verborgen. Voor de bescherming van groen erfgoed bestaat een uitgebreide wet- en regelgeving.

Groenpartner Avereest kan u helpen met

  • het uitvoeren van een historisch onderzoek
  • het maken van een inrichtingsplan
  • het schrijven van een toekomstvisie

laatsteversie A1 Schaal 1 500 (1)_Page_1