Natuurtoets

Quickscan Flora- en Faunawet

Voor veel werkzaamheden is een vergunning verplicht. Eén van de aspecten is toetsing aan de natuurwetgeving. Deze toetsing moet inzicht geven in de vraag of de geplande werkzaamheden uitvoerbaar zijn in het licht van de wetgeving en heeft de vorm van een quickscan.
Bij een quickscan Flora- en Faunawet wordt op basis van openbare bronnen en veldbezoek door een ervaren ecoloog bepaald of er beschermde planten en dieren aanwezig zijn of verwacht kunnen worden.
Als dat het geval is wordt beoordeeld of de voorgenomen werkzaamheden invloed hebben op deze beschermde soorten.

Wat kan Groenpartner Avereest voor u doen

Wij werken met de zogenoemde ‘quickscan compact’ methode.
Een professioneel kwaliteitsonderzoek waarbij de resultaten bondig worden beschreven: een beperkte hoofdtekst en een heldere weergave met kaartjes en overzichtelijke tabellen. Ideaal te gebruiken voor omgevingsvergunningen.

Groenpartner Avereest voert regelmatig voor diverse opdrachtgevers een QuickScan Fauna en Florawet uit.

braakbal

Natuurtoets

De natuurtoets is een uitgebreid natuuronderzoek. Tijdens het uitvoeren van een natuurtoets worden niet alleen beschermde plant- of diersoorten, maar ook alle andere natuurwaarden in kaart gebracht. Zo worden ook bedreigde en zeldzame soorten of waardevolle landschapselementen in het onderzoek opgenomen.
De resultaten van een natuurtoets kunnen worden gebruikt in een Milieu Effectrapportage (MER), maar ook bij het opstellen van beheer- of inrichtingsplannen voor een bijzonder natuurgebied. Bij een natuurtoets wordt het plangebied vele keren in het jaar bezocht.

Groenpartner Avereest kan u helpen met

• Erfbeplanting
• nieuwe Landgoederen
• Natuurschoonwet (NSW)
• Natuurontwikkeling
• Planvorming
• Buitenplaatsen
• Fauna en Florawet