Landschapsplan

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunt u een landschapsplan nodig hebben.

Wat is een landschapsplan

Een landschapsplan bevat op basis van een analyse een omschrijving van het landschap, waarbij onder andere de volgende aspecten aan bod kunnen komen:

de ontstaansgeschiedenis van het landschap;
de kenmerkende ruimtelijke patronen/structuren;
karakteristieke beplantingsvormen en gebruikte soorten;
de natuurwaarden in de omgeving;
de ruimtelijke opbouw van de bebouwing in het gebied;
materiaal en kleurgebruik van de bebouwing in relatie tot het landschap en streekeigen kenmerken.

Groenpartner Avereest kan u helpen met

• Erfbeplanting
• Ontwikkelen nieuwe Landgoederen
• Natuurschoonwet (NSW)
• Natuurontwikkelingsprojecten
• ruimtelijke inpassingsplannen
• Buitenplaatsen