Hagen

Hagen zijn lijnvormige heesterbeplantingen met een vaste vorm of dichte structuur.

Scheerhagen

Bestaan meestal uit één soort en worden strak geknipt of geschoren.

Losse en landschappelijke hagen

Bestaan vaak uit gemengde inheemse heesters en worden periodiek gesnoeid maar niet perse op gelijke hoogte en strakke vorm.
Topiaria zijn heesters gesnoeid in meetkundige vormen als bol, kubus, spiraal of vrije vorm, hiervoor worden vooral wintergroene soorten als buxus, hulst en taxus gebruikt.
Berceaus of loofgangen zijn door goed snoeibaren bomen overdekte paden waarin soms priëlen of ‘ramen’ zijn opgenomen.

berceaus

Vlechthagen

Vlechthagen zijn dichte struweelhagen van stekelige inheemse heesters die na 3 tot 5 jaar worden gelegd of regelmatig worden ingevlochten.
De hagen en vlechthagen zijn lineaire beplantingselementen die periodiek gesnoeid worden met als doel een gesloten afscheiding te vormen.
Landschappelijke hagen bestaan vaak uit meerdere soorten inheemse struweelheesters zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, wilde rozen, gelderse roos en kornoelje. Zij hebben een grote waarde voor de biodiversiteit.


Groenpartner Avereest kan u helpen met

  • Aanleg van diverse soorten hagen
  • Het regulier onderhoud van hagen
  • Het vlechten van hagen
  • Onkruidvrij houden van de plantvoet