Verdedigingswerken

Project Everdingen


Voor een inschrijving hebben wij als “Groenpartner Avereest “ in het kader van herbestemming Everdingen een plan gemaakt voor de verdedigingslinie langs de Lek bij Everdingen.

Ons plan was Europa te vertegenwoordigen in de Hollandse waterlinie, met producten uit heel Europa en aandacht voor de geschiedenis van verdedigingslinies. Educatie was een belangrijk element in ons plan.

Achtergrond

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 19de- en 20ste-eeuwse structuur van inundatiegebieden, forten en verdedigingswerken die West-Nederland moest beschermen tegen aanvallen uit het oosten. Tot de dag van vandaag is deze structuur bepalend voor het landschap. Vanwege het vrije schootsveld mocht hier niet worden gebouwd. Daarom is het landschap van de linie lang open gebleven.
Vroeger werd het gebied onder water gezet om vijanden tegen te houden. Tegenwoordig is de Nieuwe Hollandse Waterlinie een prachtig groen gebied waar je deze bijzondere geschiedenis volop kunt beleven.