Landgoed

Wilt u een NSW landgoed, maar voldoet uw gebied niet aan de regels? Dan hebt u tóch kans op het belastingvoordeel dat bij NSW landgoed hoort. Groenpartner Avereest kan u helpen om uw terrein aan te passen aan de regels.

Geen 30% bos of natuur, toch NSW landgoederen

Hebt u nog geen 30% bos of natuur om van uw terrein een NSW landgoed te maken? Dan bekijkt Groenpartner Avereest of u met een inrichtingsplan toch aan deze regel, de bos- en natuurnorm, kunt voldoen.

Geen 5 hectare grond, toch NSW landgoederen

Hebt u minder dan 5 hectare grond? Dan onderzoekt Groenpartner Avereest of u met een buurman grond kunt rangschikken tot Natuurschoonwet landgoederen. Bijvoorbeeld als van vroeger uit al een sterke band bestaat tussen de grond van u beiden. Een eventueel gebouw op het terrein moet dan wel van vóór 1940 zijn of buiten de rangschikking blijven.

Geen 25 jaar van u, tóch voordeel met een NSW landgoed

Blijft het landgoed niet 25 jaar van u? U kunt uw terrein dan rangschikken tot een NSW landgoed, maar u krijgt bij schenking of erfenis geen belastingvoordeel voor 25 jaar; de belastingdienst wil naar verhouding een deel van uw voordeel terug. Van het andere deel profiteert u dus wel.

NSW landgoed pas later openstellen voor publiek

Wilt u uw terrein (nog) niet openstellen voor publiek? Dan kunt u toch profiteren van de voordelen. Bespreek met Groenpartner Avereest uw mogelijkheden.

Als u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter bent van een landgoed dan kunt u uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet. Dit is een andere procedure dan wanneer u aan de slag gaat met een ‘planologisch nieuw landgoed’. Deze wet uit 1928 zorgt voor een aantal fiscale tegemoetkomingen (faciliteiten) aan eigenaren zodat deze hun landgoed makkelijker in stand kunt houden. De onroerende zaak moet aan bepaalde kenmerken voldoen. Rangschikking onder de natuurschoonwet geeft een terrein officieel de status natuurschoonwet’.is

Landgoed Veeningerveld (Veeningen)

landgoed Veeningerveld

Aangelegd en opengesteld voor publiek.

Op voormalige landbouwgrond van 8 ha is het bestemmingsplan aangepast naar een bestemming van landgoed. Op deze grond is 7 ha bos aangeplant en een landhuis van 2500 m3 en twee ateliers gebouwd.

Wij, Groenpartner Avereest,  hebben dit hele traject voor onze opdrachtgever uitgevoerd. Van planvorming tot en met uitvoering. Ook is hiervoor subsidie aangevraagd. Deze subsidie van de overheid en het Groenfonds is hiervoor verleend. Op dit moment wordt het landhuis gebouwd.